Ankara Anlaşması

Ankara Anlaşması Vizesi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kendi istekleri doğrultusunda İngiltere’de kendi işlerini kurmak için göçmenliğe hak kazanmalarına olanak sağlayan Çalışma Vizesi türüne Ankara Anlaşması denir.

Ankara Anlaşması Vizesi ile kendi işini kurma amacıyla Birleşik Krallık’a (Galler, İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya) gitmek isteyen başvuru sahipleri için,

 • Sektör kısıtlaması yoktur.
 • Eğitim seviyesi kısıtlaması yoktur.
 • Sermaye kısıtlaması yoktur.

Ankara Anlaşması Vizesi’ne hak kazanarak İngiltere’de/Birleşik Krallık’ta yaşamak isteyen başvuru sahipleri;

 • Şahıs işletmesi kurabilirler.
 • Şahıs işletmesini devralabilirler.
 • Şirket kurabilirler.
 • Şirket devralabilirler.
 • Şirket ortaklığı yapabilirler.
 • Mobil/seyyar işler (belli bir işyeri olmadan) yapabilirler.
 • Home-Office çalışabilirler.

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yukarıda belirtilmiş olan maddelerden en az birine sahipse ve başka ülkede kendi işini yapabilecek kadar güveni ve bu iş için yeterli seviyede eğitim, sermaye, tecrübeye de sahip ise bu vizeye başvurarak Birleşik Krallık’ta yerleşim olanağına hak kazanabilir.

Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere vizesi alırken önemli olan birkaç husus aşağıda maddelerle açıklanmıştır. Ankara Anlaşması Vizesi'ni aldıktan sonra;

 • Vize başka birinin yanında veya herhangi birinin şirketinde çalışmanıza izin vermez, sadece ve sadece kendi işinizi yapabilirsiniz.
 • İşiniz doğrultusunda sizin ve aile fertlerinizin devlet sosyal yardımlarına ihtiyaç duymayacak şekilde bir kazanç sağlamanız gerekmektedir.
 • İşiniz hiçbir kesintiye uğramaksızın süresiz oturum izni alıncaya dek devam etmelidir.
 • Kurduğunuz işinizin sizin ve sizinle birlikte İngiltere’ye taşınan aile fertlerinizin tüm ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecek şekilde kar etmesi gerekmektedir
 • İngiltere’ye gelince vize başvurusu sırasında hangi işi kurmak istediğinizi belirttiyseniz o işi kurmak zorundasınız.
 • İşiniz ile ilgili aylık/yıllık kazancınızı İngiltere’deki diğer iş sahipleri gibi beyan etmeli ve şahsınıza düşen vergiyi düzenli bir şekilde ödemek zorundasınız.

Ankara Anlaşması Vizesi’ne başvuru yaparken isterseniz eşiniz ve reşit olmayan {18 yaşından gün almamış} çocuklarınızla birlikte başvuru yapabilirsiniz. Ya da kendi isteğiniz doğrultusunda öncelikle kendiniz için vize başvuru yapabilir, daha sonrasında eşiniz ve çocuklarınız için Ankara Anlaşması Bağımlı Vizesi olarak başvuru yapabilirsiniz.

         Başvuruda bulunduğunuz Ankara Anlaşması Vizesi sadece size aittir. Örneğin eşiniz bu vize şartlarına uymakla yükümlü olmayıp ister başka birinin yanında çalışır, ister kendi işini kurabilir isterse de çalışmayabilir. Bu doğrultuda yine Ankara Anlaşması Vizesi ile İngiltere’ye yerleşen çocuklar da çalışma yaşları geldiğinde ebeveynlerinin Ankara Anlaşması Vizesi kapsamına dahil edilmezler ve kendi istekleri doğrultusunda ya çalışırlar ya da çalışmazlar.

Ankara Anlaşması Vizesi ile çoğunlukla 2+3 yıl olacak şekilde geçici çalışma İzni verilir. İlk başvuruda başvuru sahibine tanınan bu 2 yıllık geçici oturma izninde kişinin kurduğu işinde en az geçim düzeyinde kar ortaya koyması beklenir.  Bunun neticesinde Ankara Anlaşması Vizesi uzatma döneminde ise çoğunlukla 1, 2 veya 3 yıl olarak verilen geçici çalışma vizesi ile de kişinin halihazır daki işine devam etmesi ve yine en az geçim düzeyinde kâr etmesi beklenir. Bu vize ile 5 yıl İngiltere’de kalan başvuru sahipleri süresiz oturma izni hakkından sonra devam etmek ya da etmemek konusunda özgürdürler. Başvuru sahibine tanınan bu 5 yıllık geçici oturma izninden sonra yapılan Ankara Anlaşması Vizesi uzatma başvurusunda da kişiye sürekli oturum (indefinite) izninin verilme şansı doğar. Başvuru sahibi sürekli oturum izninden 1 yıl sonrasında vatandaşlık için başvuru yapabilir, bu sebeple İngiltere’ye doğrudan göçmenlik talebini en kısa sürede cevaplayan tek vize türü Ankara Anlaşması Vize’sidir.

        Çoğu ülkelerde de olduğu gibi İngiltere de kendi vatandaşlarının iş fırsatlarından yarar sağlamayı istemektedir ve bu sebeple de kurmak istediğiniz iş ile ilgili Ankara Anlaşması Vizesi için başvuruda bulunacağınız dosyanızın epey geniş bir yelpazede, kapsamlı, karşı tarafın beklentilerini cevapsız bırakmayacak şekilde ve gerektiği kadar açıklanmış bir düzeyde olmalıdır. Başvurunuzun aynı zamanda güven vermesi gerekir. Çünkü diğer ülkeler gibi İngiltere de ülkesinde hizmet verecek ve ileriki zamanlarda ona çeşitli fırsatlar tanıyacağı göçmenlere güvenmek ister, bu nedenle de başvuru dosyanızın gerekli  yeterlilikte olması için danışmanınızın rehberliği ve yol göstericiliği ile hazırlıklarınızı yapmanız bu vize başvurusu için çok fazla önem arz eder.

Diğer bütün vize türleri gibi Ankara Anlaşması Vizesi de haklı veya haksız sebepler doğrultusunda ret cevabı ile sonuçlanabilir. Başvurunuzun olası bir ret cevabı ile sonuçlanmaması için dosyanızın eksik veya hatalı olmaması gerekir ki, bu da danışmanınızın rehberliği doğrultusunda bir takım olarak çalıştığınızda olumsuz sonuçlar ortadan kalkabilir. Başvurunuzun ret ile sonuçlanmasının bir diğer nedeni ise kişi yanlış anlama, tutarlı bulmama, evrak kaybı gibi sonuçlar doğrultusunda ortaya çıkar, fakat bu gibi ret durumlarında mağdur olmamak için başvuru sahiplerine İdari İtiraz (Administrative Review) hakkı tanınmıştır.

        Firmamız İngiltere’de bu zamana kadar yapmış olduğu ve olumlu sonuçlanan Ankara Anlaşması Vizesi başvurularının tecrübeleri nezdinde size en iyi ve en güvenilir hizmeti vermektedir. Dolayısıyla başvurunuzu firmamız aracılığıyla yaptığınız takdirde danışmanlarımız rehberliğinde başvuru dosyanızı şekillendirebilir ve dosyanız için nokta atışı tercihler doğrultusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Başvuru sahipleri çoğunlukla belli bir sektörde belli bir işe hali hazırda odaklanmış ve gerekli olan sermayeyi bünyelerinde barındırmış olurlar. Yine de eğer ki tüm seçenekler doğrultusunda aklınızda bir fikre henüz odaklanmış değilseniz şirketimizde bulunan tecrübeli danışanlarımıza danışarak mümkün olan en doğru tercihi yapmanızı sağlamaktayız.

Ankara Anlaşması Vizesi sahibi olarak İngiltere’de arzu ettiğiniz mesleki kursları, teknik eğitimleri, doktora, yüksek lisans gibi her türlü eğitimleri almanız mümkündür.

         Başvurunuza cevap olarak gelebilecek ret mektubunuzda bir itiraz hakkınızın olup olmadığı açık bir şekilde belirtilecektir. İdari itiraz ise başvurunuzun tekrar incelemeye alınmasını, itiraz davası ile de İngiltere Göçmenlik Mahkemesi tarafından bir karara bağlanmasını isteme hakkına sahipsiniz. İngiltere Göçmenlik Mahkemesi, gerek İngiltere içerisinde yapılan yerleşim veya kalma izni başvurularının retlerini, gerekse İngiltere dışından yapılan vize başvurularına gelen ret cevaplarına ilişkin başvuru sahibine itiraz davası açma hakkı tanıyor ve itiraz başvurusu yapılmış ise, inceleme yetkisine sahip özel yetkili bir mahkemedir.

 

İngiltere Göçmenlik Hukuku konusunda firmamızın uzman kadrosundan görüş almak ve Ankara Anlaşması Vizesi başvuruları ile alakalı ayrıntılı bilgiye sahip olmak için İmmigration&Alevel Danışma Hattı aracılığıyla firmamızla iletişime geçebilirsiniz.